środa, 6 kwietnia 2011

KRYTYCZNA teoria reklamy

 reklama z lat 30-tych
Po chwilowej bezgranicznej fascynacji przyszła pora na teorię krytyczną, która wytknęła reklamie wiele błędów (przy jednoczesnym uwzględnieniu zalet). Kilku myślicieli/teoretyków postawiło swoje zarzuty:


 STUART CHASE
- reklama odwołuje się do pierwotnych potrzeb, stymuluje potrzeby materialne kosztem moralnych, estetycznych i intelektualnych.

VANCE PACKARD
- reklama manipuluje publicznością, kształtuje światopogląd konsumentów; pozornie zaspokaja 8 potrzeb:  1. bezpieczeństwa
  2. wartości produktu
  3. schlebia ego
  4. margines aktywności
  5. oddziaływanie emocjonalne
  6. korzenie tożsamości
  7. iluzja kontroli
  8. nieśmiertelność
ROLAND BARTHES
- Mitologie - reklama jest współczesnym mitem; jest przekształceniem sensu w formę i uruchamia łańcuch skojarzeń; odwołuje się do zakorzenionych wyobrażeń;
- Retoryka obrazu - reklama Panzani - odczytanie przesłania: reklama jest przekazem o najwyższym stopniu uporządkowania.

JEAN BAUDRILLARD
- reklama jest zjawiskiem estetycznym: nie odzwierciedla potrzeb jednostki i nie pełni jedynie funkcji użytkowej; reklama stymuluje potrzeby jednostki, jest "implozją estetyki" o przyczynia się do utowarowienia różnych sfer życia. Baudrillard porównuje reklamę do Św. Mikołaja - wiemy, że nie istnieje, ale w niego wierzymy. Przedmiot, by uczestniczyć w konsumpcji musi stać się znakiem - stąd wynika duża rola polityki ekonomicznej znaku, który tworzy społeczeństwo konsumpcyjne.

WOLFGANG FRITZ HAUG
- opiera się na marksizmie i Szkole Frankfurckiej pisząc o "estetyce towarowej", która jest podkreśleniem wartości wymiennej. Wizerunek przedmiotu dostarcza nam przyjemności - kupując go zyskujemy chwilowe spełnienie.


Na podstawie: A. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Rabid, Kraków 2005.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz