sobota, 12 marca 2011

Czym jest sztuka? - próba definicji (3)

Stanisław Wywioł, Pamięci Witolda Wojtkiewicza, olej, płótno

Wydaje się rzeczą niewątpliwą, że istnieje sztuka, która wykracza poza samą siebie – transcenduje ku innym niż czysto estetyczne wartościom, o których się zazwyczaj mniema, że są wyższe od wartości estetycznych – ku takim, jak dobro, prawda, świętość, ku afirmacji pełni człowieczeństwa. Gdy sztuka tego rodzaju wartości wchłania w siebie, nabiera wyższej godności i uzyskuje większą szansę na morale człowieka. Sztuka taka wkracza w sferę sacrum. Lecz istnieje również sztuka, która jest tylko i wyłącznie sobą, dla której istotne są jedynie wartości estetyczne; będąc grą jakości, zbudowana według poetyki struktur artystycznych (w przeciwieństwie do poetyki idei ogólnych czy poetyki faktów), ma dostarczać przeżyć o dominancie satysfakcji czysto estetycznej, bez zaniepokojenia o losy świata, o wzniosłe wartości (…)[1].

Stanisław Wywioł, Katedra I, olej, płótno


[1] M. Gołaszewska, Sacrum i profanum [w:] Ethos sztuki, PWN, Warszawa-Kraków 1985, s. 14 – 15.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz