sobota, 26 lutego 2011

Komercja i religia

McCann Erickson, You won't be sorry you listened to us.
Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach agencje reklamowe „biją się” między sobą o uwagę konsumenta, podsycają wojnę na percepcję, chociaż jej celem nie jest zrozumienie otaczającego świata a chęć skłonienia potencjalnego klienta do zakupu produktu. linia torebek Our Lord & Saviour, zaprojektowana przez Jasona Salsteina
Ks. dr Krzysztof Marcyński w pracy Komercja i religia: symbolika chrześcijańska w reklamie (wykład inauguracyjny) zadaje pytanie o zadania reklamy i udowadnia, że staje się ona skuteczniejsza, gdy wykorzystuje symbole religijne. Autor odwołuje się do siedmiu tęsknot człowieka, które są zaspokajane przez symbole religijne: tęsknotą za wyższymi wartościami, za głębokimi przeżyciami, za prostotą, za tym, co dobre, za tym, co wyjątkowe, tęsknotą za sacrum i skandalem. Podkreśla fakt, że dzięki zaspokajaniu tych siedmiu tęsknot, symbol religijny jest potężną bronią. Podaje przykład wnętrza kościoła, które jest wypełnione kiczowatymi obrazami i symbolami – stwierdza, że sami doprowadzamy do sytuacji, w której szukając zaspokojenia swoich tęsknot wchodzimy w reklamę, która staje się przestrzenią doświadczania siły symbolu religijnego[1]. Nie możemy zatem obwiniać agencji reklamowych czy samych reklamodawców za zaspakajanie potrzeb, które przestały być zaspakajane w kościele. Marcyński apeluje do ludzi wierzących o przywrócenie symbolowi sacrum, bo jeżeli nie reagujemy na reklamowe przykłady desakralizacji tego co dla nas najświętsze to tym samym mówimy, że te symbole nie są dla nas najświętsze[2]. I być może stąd biorą się wszelkie protesty – nie chodzi o to, że reklama jest bluźniercza, obraża uczucia religijne a o to, że wykorzystuje pewne symbole, którym chrześcijanie chcą przywrócić dawną świetność i z powrotem wprowadzić na tory sacrum. Celem kampanii reklamowych bazujących na symbolice chrześcijańskiej nie jest walka z kościołem a darmowy szum medialny, który osiąga poprzez protesty i manifestacje jej przeciwników. 

1 komentarz:

  1. Hi, I log οn to your new stuff liκe eνery ωеek.
    Yοur ѕtoгу-telling ѕtyle іs aωesomе, keeρ uρ the good woгk!


    Feеl free tо surf to mу ωeb-site - Payday Loans
    Here is my blog : Payday Loans

    OdpowiedzUsuń