wtorek, 18 stycznia 2011

Świat ometkowany

Kreowanie wizerunku marki opanowało wszelkie instytucje publiczne, zawłaszczyło kształtowanie się tożsamości narodowej i wdarło się w każdą (nawet najbardziej intymną) strefę życia, a tym samym zniwelowało jakiekolwiek sytuacje wolne od marketingu. Marka sama w sobie jest esencją (treścią, znaczeniem) współczesnej korporacji, której nośnikiem jest reklama. Branding pojawił się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to identyczne lub podobne do siebie masowo wytwarzane produkty "postanowiły ze sobą konkurować". Potrzebne było coś, co mogłoby je wartościować, coś, co odróżniłoby od siebie tak samo wyglądające, mające te same właściwości produkty - i tak oto narodziła się MARKA. U swych źródeł branding miał jeden cel - nazwanie poszczególnych produktów nazwami własnymi. W No Logo Naomi Klein czytamy, że pierwsze reklamy charakteryzowały się:

- zdaniami orzekającymi,
- brakiem porównań względem konkurencji,
- gigantycznymi nagłówkami,
- stosunkowo dużą ilością niezapełnionej przestrzeni.

W latach 40-tych XX wieku pojawiło się przekonanie, że firma sama w sobie może posiadać tożsamość identyczną z promowaną marką, a tym samem klienci nie będą płacić za produkt a za markę (ten pogląd wykorzystały lata 80-te za sprawą manii rynkowej wartości marki). Od lat 90-tych obserwujemy pojawienie się SUPERMAREK, których filozofia oferuje gotowe szablony związane ze stylem życia. Sama marka ewoluowała od produktu do światopoglądu, zespołu wartości i ideologii. TOP 10 NAJLEPSZYCH (czyt. najdroższych) MAREK, wg brandchannel.com:
  1. Coca - Cola
  2. IBM
  3. Microsoft
  4. Google
  5. GE
  6. McDonald's
  7. Intel
  8. Nokia
  9. Disney
  10. Hewlett-Packard

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz